Hopp til hovedinnhold

Teknisk serviceavdeling

 

Vi har eget serviceverksted bemannet med syv ansatte. Her utføres alt av service- og garantireparasjoner på våre elektroverktøy, batteriverktøy , trykkluftprodukter og OPE. Vi har som målsetting å reparere/ferdigstille alle maskiner innen tre (3) virkedager fra mottatt vårt verksted.
Etter en tids bruk trenger de fleste maskiner en vedlikeholds service for å forlenge maskinens levetid. Generell vedlikeholds service består av demontering, rengjøring og utskiftning av olje, fett og evt. slitasjedeler.
Hitachis primære fokus er fornøyde kunder. Eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt - forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler. All service eller reparasjon av Hitachi-verktøy skal skje hos et av våre autoriserte serviceverksteder eller vårt eget verksted på Kjeller.

 

Vi har eget serviceverksted bemannet med syv ansatte. Her utføres alt av service- og garantireparasjoner på våre elektroverktøy, batteriverktøy , trykkluftprodukter og OPE. Vi har som målsetting å reparere/ferdigstille alle maskiner innen tre (3) virkedager fra mottatt vårt verksted.


Etter en tids bruk trenger de fleste maskiner en vedlikeholds service for å forlenge maskinens levetid. Generell vedlikeholds service består av demontering, rengjøring og utskiftning av olje, fett og evt. slitasjedeler.


Hikokis primære fokus er fornøyde kunder. Eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt - forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler. All service eller reparasjon av Hikoki-verktøy skal skje hos et av våre autoriserte serviceverksteder eller vårt eget verksted på Kjeller.