Hopp til hovedinnhold

Rettslig informasjon

Personvernerklæring for Hikoki konsernet

Hikoki Power Tools Norway AS, heretter kalt "Hikoki", håndterer ulik personlig informasjon. Beskyttelsen av ditt personvern i behandlingen av dine personopplysninger er noe vi vier spesiell oppmerksomhet i våre forretningsprosesser. Vi behandler personopplysninger som innsamles i forbindelse med dine besøk på våre nettsteder konfidensielt og i samsvar med rettslige krav og gjeldende landsspesifikke lover og regler. Hitachi Koki etterstreber å etablere og håndheve et fullstendig informasjonsstyringssystem for å respektere verdien av personlig informasjon og spre den blant styrets medlemmer og ansatte.

Vedtatt 1. april 2005 
Hikoki Power Tools Norway AS
Kiyoshi Kato, President & Director, COO

 

Definisjon av personopplysninger

Hikoki Power Tools Norway AS definerer at personlig informasjon betyr informasjon om eksisterende enkeltpersoner, herunder navn, fødselsdato og andre beskrivelser om dem, eller alternativt et tall, symbol, kode, bilde eller lyd tildelt dem, som identifiserer personer (det skal også inneholde informasjon som ikke kan identifisere enkeltpersoner automatisk, men kan, verifiseres med annen tilleggsinformasjon). I tillegg skal det ikke være begrenset til personlige identifikatorer, men skal omfatte alle opplysninger som indikerer et faktum, anerkjennelse og vurdering om dens egenskap av individer, inkludert en fysisk egenskap, eiendom, yrke eller status.Hikoki Power Tools Norway AS beskytter og forvalter personlige informasjon med den største forsiktighet. Ved å oppgi personopplysninger på dette nettstedet, aksepterer du at opplysningene behandles i henhold til regler basert på de enkelte avsnitt nedenfor i denne personvernerklæringen. 

Hikoki Power Tools Norway AS nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er underlagt denne personvernerklæringen.

 

Hensikt

I denne personvernerklæringen fastslår Hikoki Power Tools Norway AS rutiner for håndtering av personopplysninger.

 

Hikoki Power Tools Norway AS retningslinjer for bruk av personopplysninger

1. Innsamling, bruk og behandling av personopplysninger
Da en kundes personlige informasjon er betrodd oss i vårt selskaps aktiviteter, vil Hikoki Power Tools Norway AS behandle slik informasjon 
hensiktsmessig ved å etablere et styringssystem for beskyttelse av personopplysninger for hver type virksomhet, og også ved å følge våre regler for innsamling, bruk og behandling av personopplysninger.

2. Følge lover og normer
Ved håndtering av personopplysninger, vil Hikoki Power Tools Norway AS følge de gjeldende lover og normer for beskyttelse av informasjonen. 

3. Gjennomføre sikkerhetstiltak
For å sikre beskyttelse av personopplysninger i samsvar med regler for informasjonssikkerhet, vil Hikoki Power Tools Norway AS iverksette ulike tiltak som administrasjon av tilgang til personlig informasjon, begrense utsendelse av personlig informasjon utenfor selskapet og hindre systemtilgang for uvedkommede. Hikoki Power Tools Norway AS jobber akivt mot å forhindre tap, ødeleggelse, forfalskning, lekkasje, eller annen misbruk av personlig informasjon. 

4. Vis respekt for menneskers rettigheter angående hans/hennes personopplysninger

Ved forespørsel om utlevering, korrigering eller sletting av egne personopplysninger, eller ønske om å hindre bruk eller formidling av slik informasjon, vil Hikoki Power Tools Norway AS svare med oppriktighet, respekt for personens rettigheter knyttet til personlig informasjon. 

5. Kontinuerlig forbedring av etablerte regler for håndtering og beskyttelse av personopplysninger

Hikoki Power Tools Norway AS vil sørge for at både ledelse og arbeidstakere innser betydningen av personopplysninger, og har etablert regler for personlig informasjonshåndtering. Reglene skal opprettholdes, forbedres og håndheves kontinuerlig for å sikre beskyttelse mot misbruk av personlig informasjon

 

Innsamling, bruk, formål og behandling av tredjeparts personopplysninger

1. I forhold til Hikoki Power Tools Norway AS viktigste virksomhet for produksjon og salg av elektroverktøy, vil personlig informasjon kunne benyttes i følgende tilfeller for å oppnå hvert enkelt formål:
• Gjennomføring av en kontrakt inngått mellom Hikoki Power Tools Norway AS og en kunde.
• Kontakter for forhandlinger og møter med en kunde, samt kundeoppfølging. 
• Levering av servicetjenester på produkter. 
• Utsending av informasjon om arrangementer og produktnyheter. 
• Levering av diverse medlemskapstjenester. 
• Aksjehåndtering. 
• Svar på ulike kundehenvendelser. 
• Analyse basert på spørreskjemaer for å forbedre produkter og tjenester. 
• Utdeling av personlig informasjon til selskap i konsernet ved planlagt samarbeid.
• Administrasjon av nettsider.
• Produktundersøkelser og markedsføringsformål. 

2. Hikoki Power Tools Norway AS vil ikke formidle personlige opplysninger med en tredjepart uten først å få samtykke fra kunden, 
unntatt i følgende tilfeller:

• Tilfeller der formidling av personopplysninger er basert på gjeldende lover. 
• Tilfeller der formidling av personopplysninger er nødvendig for vern av liv, legeme eller eiendom av en individuell, der det er vanskelig eller umulig å innhente samtykke fra kunden.
• Tilfeller der formidling av personopplysninger er nødvendig for å samarbeide med en statlig institusjon, et lokalt offentlig organ, eller en person eller enhet betrodd i å utføre håndhevelser foreskrevet av lover, og hvor innhenting av samtykke fra kunden kan hemme den berørte virksomheten.
• Tilfeller der personopplysninger er gitt som en følge av overtakelse av virksomheten i en fusjon eller på annen måte. 

3. Intern overføring av personlig informasjon mellom selskaper i konsernet
Når det er påkrevd for virksomheten der Hikoki Power Tools Norway AS samarbeider med andre selskaper i konsernet, kan Hikoki Power Tools Norway AS overføre personlig informasjon som navn, arbeidsplass eller hjemme adresser, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, osv. I slike tilfeller vil de personlige opplysningene gis på trykk eller elektroniske medier. Kunden kan når som helst fremme en forespørsel om å stoppe utlevering av personopplysninger mellom selskaper i konsernet. 

4. Samtaleregistrering
Når en kunde kontakter Hikoki Power Tools Norway AS på telefon, kan samtalen tas opp for å kunne gi nøyaktige tilbakemeldinger.

Om bruken av cookies, sporingsbilder og aktive komponenter

Ved besøk på Hikoki Power Tools Norway AS nettsteder vil vår webserver automatisk registrere navnet på din internetleverandør, nettstedet du besøker oss fra, de nettsider du faktisk besøker, samt varighet og dato på ditt besøk. 
Hitachi Koki bruker cookies (*1), sporingsbilder (*2) og aktive komponenter (som for eksempel JavaScript) i deler av våre nettsteder for å følge preferansene til våre besøkende og deretter kunne optimalisere våre nettsteder. Du kan stille inn din nettleser til enten å vise en advarsel når du mottar en informasjonskapsel, eller å nekte å akseptere cookies. Vær oppmerksom på at funksjonaliteten på hele eller deler av våre tjenester på nettstedet ikke vil fungere som normalt dersom du nekter mottak av cookies. 
Annen informasjon vil kun bli behandlet dersom denne informasjonen tilbys frivillig av deg, for eksempel i sammenheng med en registrering, en kundeundersøkelse, en konkurranse eller ved inngåelse av en avtale etc. 

*1 Cookies
Informasjon som utveksles mellom en webserver som styrer en nettside og en nettleser som en kunde bruker. Cookies kan bli lagret som filer i disken på kundens datamaskin. Hvis du bruker en cookie, kan webserveren spore og registrere informasjon om hvilke sider i nettstedet den aktuelle datamaskinen besøker etc. 

Hikoki Power Tools Norway AS kan imidlertid ikke identifisere kunden med mindre han/hun legger inn personlig informasjon.

*2 Sporingsbilder (Web Beacons)
Teknologi som fungerer med en cookie for å sjekke hvor mange ganger en kunde får tilgang til en bestemt nettside. 

Hikoki Power Tools Norway AS kan imidlertid ikke identifisere kunden med mindre han/hun legger inn personlig informasjon.

 

Klager, informasjon, forslag eller ønske om innsyn i personlig informasjon

Når en kunde ønsker å rette, legge til, slette, stoppe bruk, stoppe overføring til tredjepart, eller informasjon om hensikten med bruk av hans/hennes personlige opplysninger avholdt av Hikoki Power Tools Norway AS, eller ønsker å heve klager, er kunden bedt om å fylle ut nødvendig informasjon og sende det til følgende adresse:

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7
2007 Kjeller


Du kan også kontakte oss på e-post eller faks.

 

Informasjon til kunder

1. De fleste av Hikoki Power Tools Norway AS tjenester kan brukes uten innlevering av personlig informasjon, men vær oppmerksom på at
enkelte tjenester kun er tilgjengelig med innlevering av personlig informasjon. 
2. Hikoki Power Tools Norway AS er ikke ansvarlig for sikkerheten rundt personopplysninger på eksterne nettsteder hvor koblingen er inkludert i Hikoki Power Tools Norway AS nettsider. 
3. Kunder som fyller ut personopplysninger på Hikoki Power Tools Norway AS hjemmesider må godta betingelsene i dette dokumentet,
"Personvernerklæring", for å kunne bruke våre tjenester (inkludert svar på henvendelser). 
4. Håndtering av personopplysninger i henhold til Personvernerklæringen er i samsvar med gjeldende landsspesifikke lover og regler. 
5. Hikoki Power Tools Norway AS kan revidere dette dokumentet, "Personvernerklæringen", for å forbedre håndteringen av personlige 
opplysninger på bakgrunn av revisjon av lover og forskrifter, eller andre regler eller bestemmelser. 
6. "Personvernerklæringen" skal være gjeldende etter utstedt dato eller revidert dato. 
7. Hvis noe av webinnholdet har spesifikk "Personvernerklæring" overstyrer denne den generelle "Personvernerklæringen".

 

Sikkerhet

Hikoki Power Tools Norway AS har sikkerhetsanordninger for å beskytte data vi besitter mot tap, ødeleggelse, manipulasjon og uautorisert publisering mot tredjepart. Vi er beskyttet mot tilgang fra uautorisert personell. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i takt med ny tilgjengelig teknologi.

 

Henvendelser om www.hikoki-powertools.no

Hvis du har andre spørsmål om denne nettsiden, vennligst kontakt oss her.

NB! All personlig informasjon du sender til Hikoki Power Tools Norway AS vil bli slettet så fort vi har svart på din forespørsel, og vil ikke arkiveres.