Hopp til hovedinnhold

Produktgaranti

Hikoki tilbyr 36 måneders produktgaranti uten krav til registrering.

 

Hikoki - kvalitet i verdensklasse
I Hikokis verktøyprogram forekommer ingen kompromisser! Samtlige maskiner er konstruert for å tåle stor belastning i et profesjonelt miljø...år etter år. Eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt - forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler. All service eller reparasjon av Hikokiverktøy skal skje hos autoriserte serviceverksteder eller ved vårt eget serviceverksted på Kjeller utenfor Oslo.

Garantibestemmelser og reklamasjonsrett
Reklamasjonsretten omfatter material og/eller produksjonsfeil. Hikoki Power Tools Norway AS gir tre (3) års garanti på alt av elektrisk verktøy, også batterier og ladere. Eier plikter å dokumentere kjøpsdato, men det er ingen krav til registrering av produkt ved kjøp.

Vi tilbyr også tre (3) års garanti på luftdrevne verktøy og kompressorer fra Hikoki og Basso.

Reklamasjonsretten bortfaller ved:
• Indikasjon på manglende vedlikehold, misbruk eller ukyndig behandling
• Overbelastning som skyldes bruk av feil verktøy/for liten modell for arbeidet som utføres
• Bruk av uoriginale reservedeler
• Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Hikoki, hvor skaden oppsto som direkte følge av dette
• Forsøk på reparasjon, eller reparasjon utført av uautorisert servicepersonell
• Mangel på dokumentasjon av kjøpsdato

Hikoki elektroverktøy har meget grundig kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsprosessen. Kun komponenter av høyeste kvalitet benyttes. Samtlige maskiner gjennomgår en grundig sluttkontroll før de forlater fabrikken.