Hopp til hovedinnhold

Elektroverktøy

FEIL MULIG ÅRSAK SJEKKLISTE TILTAK
Maskinen vil ikke starte • Maskinen er overbelastet • Lukter det brent? • Kontakt autorisert serviceverksted
• Kabel/strømledning • Sjekk for synlige skader, brudd eller slitasje
• Sjekk om kabelen er koplet til strømuttak
• Skift kabel/strømledning
• Kople kabel til strømuttak
• Kullbørster

• Børsteholder
• Sjekk omfang av slitasje
• Sjekk om børstene glir lett i føringene
• Sjekk om det er smuss i børsteholderne
• Skift kullbørster
• Rengjør børsteføringer
• Rengjør børsteholder og sett inn
kullbørstene på nytt
Lukter brent • Tette luftinger • Sjekk for fremmedlegemer • Rengjør / blås rent
(Ikke hold foran luftinger under bruk)
• Kullbørster • Sjekk omfang av slitasje • Skift kullbørster
• Smuss i maskinen • Sjekk for synlig smuss • Rengjør / rens / blås rent
• Bruk av feil tilbehør/verktøy
• Maskinen er ikke beregnet for dette bruk
• Kontroller at anbefalt tilbehør benyttes
• Er maskinen kraftig nok til jobben?
• Benytt anbefalt tilbehør/verktøy
• Benytt maskin beregnet for dette bruk
Sikringer går gjentatte ganger • Feil sikringsstørrelse eller overbelastet kurs • Kontroller om sikringen er riktig • Kople annet elektrisk utstyr fra kursen,
eller kople verktøyet til egen kurs